Impressum

Stowarzyszenie junge wirtschaft schwedt e.V. c/o R&R Immobilien

junge wirtschaft schwedt e.V. | Flinkenberg 27 | c/o Dreydorff | 16303 Schwedt/Oder

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jungewirtschaftschwedt.de

Przewodniczący zarządu: Charles Dreydorff
zastępca: Hagen Gohlke

Prawa autorskie
© junge wirtschaft schwedt e.V. 2007 - 2017
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykaz zdjęć:
Strona główna, My job, impressum: shutterstock_71689558 - ayakovlevcom
Informacje o targach, zgłoszenie online, wystawcy Oferty kształcenia zawodowego, plan targów Informacje dla wystawców, Rusz w trasę: shutterstock_5833633 - ayakovlevcom
Galeria, Kontakt: shutterstock_99921362 - Kiselev Andrey Valerevich
Newsletter: shutterstock_67088095 - ayakovlevcom
Sam After Party: shutterstock_76319818 - R. Gino Santa Maria Sponsorzy: shutterstock_92466946 - Warren Goldswain

Koncepcja, design i programowanie
Format Werbe GmbH
Ringstraße 14
16303 Schwedt

www.formatwerbung.de
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenie odpowiedzialności skierowane do autora z tytułu strat materialnych lub niematerialnych, które powstały w wyniku wykorzystania albo niewykorzystania udostępnionych informacji albo w wyniku wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, chyba że działanie autora było w sposób dowiedziony umyślne albo oparte na rażącym niedbalstwie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, wykasowania lub czasowego albo ostatecznego wstrzymania publikacji części albo całości oferty bez specjalnego zawiadomienia.

2. Przekierowania i linki

W przypadku bezpośrednich i pośrednich przekierowań na obce strony internetowe ("linki"), za które autor nie odpowiada, zobowiązanie do odpowiedzialności dotknie autora tylko w tedy, gdy autor zna zamieszczone tam treści oraz ma możliwość oraz środki techniczne, aby uniemożliwić wykorzystanie treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza, że strony, do których linki są umieszczone na jego witrynie internetowej, były w momencie wstawienia linków wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść oraz prawa autorskie stron, których linki są umieszczone na jego witrynie. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od treści stron, których linki są umieszczone na jego witrynie, a które to treści zostały zmienione po wstawieniu linków. Zastrzeżenie to dotyczy wszystkich odnośników i linków umieszczonych na własnej witrynie internetowej autora, a także obcych wpisów dokonanych w udostępnionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz w szczególności za straty wynikające z wykorzystania albo niewykorzystania tego rodzaju udostępnionych informacji ponosi wyłącznie właściciel strony, do której umieszczono link, nie zaś ten, kto poprzez link jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo ochrony marki i znaków towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich w odniesieniu do wykorzystanych we wszystkich publikacjach grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, a także do wykorzystania opracowanych przez niego grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz także i do tego, aby wykorzystać nieobjęte licencjami grafiki, nagrania dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe, które widnieją na stronie internetowej i są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają w nieograniczony sposób przepisom każdorazowo obowiązującego prawa ochrony marki i znaków towarowych. Samo wskazanie na marki nie oznacza jeszcze, że nie są one chronione prawami osób trzecich! Copyright do opublikowanych, opracowanych we własnym zakresie przez autora obiektów należy do autora tych stron. Powielanie lub wykorzystanie tych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez zgody autora niedozwolone.

4. Ochrona danych osobowych

Jeżeli strona internetowa oferuje możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wówczas użytkownik przekazuje te dane dobrowolnie. Korzystnie z wszystkich oferowanych usług jest dobrowolne i – jeśli jest to technicznie wykonalne i możliwe – również dozwolone bez podawania takich danych lub podawania anonimowych danych albo pseudonimu.

5. Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy postrzegać jako część oferowanej witryny internetowej. Jeżeli części albo poszczególne zapisy tego tekstu miałyby być niezgodne, stały się niezgodne albo są nie w pełni zgodne z obowiązującym prawem, wówczas treść pozostałych części tego dokumentu pozostaje w mocy. Uwaga: pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron, których linki zostały tu umieszczone, odpowiadają wyłącznie właściciele tych stron. Jeżeli przez pomyłkę naruszyliśmy jakiekolwiek copyrights, prosimy nas o tym niezwłocznie poinformować drogą mailową.

springer 4

facebook.png

Folge uns auf Instagram